b001
b002
b003
b004
b005
previous arrow
next arrow

บริษัท อยุธยา พลังงานสะอาด จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้า Aceco จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ด้วยความร้อน (เทคโนโลยีไพโรไลซิส) ขนาดกำลังการผลิต 24,000 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.0 เมกวัตต์

News & Activities

ติดต่อเรา

บริษัท อยุธยาพลังงานสะอาด จำกัด
เลขที่ 49 หมู่ 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

เบอร์โทรศัพท์ : 035 902251-4

Email :samnieng@aceco1.com